Dům soumraku


Chtěl bych vám vyprávět příběh, který se mohl stát. Odehrává se ve fiktivním Městě v blíže nespecifikované blízké budoucnosti. Zatímco svět začíná ohrožovat epidemie nebezpečné smrtící chřipky nazývané „tichá“, formuje se zvláštní společenství lidí. Říkají si „Stráže zdraví s štěstí“ a tvrdí, že dokážou vyléčit všechny nemoci. Když epidemie dorazí i do Města a do karantény je uzavřeno nové sídliště na ostrůvku uprostřed metropole, vydávají se do něj neprozřetelně dva dávní přátelé.

Skutečnosti, na které narazí a o nichž předtím neměli ani tušení, je strhnou do víru událostí, kde jde nejen o jejich svobodu, ale i o život.

Můžete si zde také přečíst ukázky textů a ohlasy čtenářů.


Dům soumraku je rozdělen do pěti svazků. Kliknutím na obrázky si zobrazíte obsahy jednotlivých knih

náhled obálky prvního dílu náhled obálky druhého dílu náhled obálky třetího dílu náhled obálky čtvrtého dílu náhled obálky pátého dílu